شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران در جهت حمايت از منافع سهام‌داران و ذي‌نفعان

  به منظور ايفاي مسئوليت نظارتي خود، كميته عالي مديريت ريسك را طراحی کرده تا در حوزه مقررات، اختيارات، خط مشي‌‌ها و حدود وظايف تعيين شده از سوي هيأت مديره شركت و نيز حفظ قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار انجام وظيفه نمايد.هدف كميته عالي مديريت ريسك، این است تا نسبت به اهداف زير اطمينان معقول حاصل نماید:

  • حصول اطمينان معقول از شناسايي ريسك‌هاي با اهميت در شرکت
  • حصول اطمينان معقول از اندازه گيري مناسب ريسك‌هاي شناسايي شده
  • حصول اطمينان معقول از وجود سيستم قابل اتكاء و اثربخش در شرکت براي اعمال مديريت ريسك
  • حصول اطمينان معقول نسبت به استفاده از ابزارهاي مناسب و اثربخش در مديريت ريسك‌هاي شناسايي شده

مهم‌ترین مسئولیت کمیته ریسک، شناسایی انواع ریسک‌های شرکت در حوزه ریسک اعتباری مالی، الگوهای مرسوم ریسک‌های راهبردی، ریسک‌های بازار، ریسک‌های نقدینگی، ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های حقوقی(قانونی)، تهیه، تصویب و باز نگری فرآیندها و آیین نامه‌های اجرایی استقرار مدیریت جامع ریسک در سطح شرکت می‌باشد.